SELECT YOUR LANGUAGE polish english
DYSTRYBUTOR SUROWCÓW CHEMICZNYCH

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

 
Zadowolenie Klienta z realizacji dostaw surowców chemicznych i produktów przemysłowych jest nadrzędną wartością przedsiębiorstwa Fermintrade Sp. z o.o.
Mając tę świadomość, celem przedsiębiorstwa jest: 
  • zagwarantowanie dostaw na czas towaru o jakości spełniającej wymagania klienta
  • budowanie przewagi konkurencyjnej oraz utrwalanie relacji z Klientem dzięki zrozumieniu potrzeb Klienta i wprowadzanie nowych produktów
  • oferowanie elastycznych rozwiązań biznesowych i logistycznych sprzyjających ochronie środowiska
  • podnoszenie kapitału intelektualnego i umiejętności pracowników
W związku z powyższym przewagę konkurencyjną budujemy dzięki profesjonalnej i fachowej obsłudze, znajomości rynku, doświadczeniu i zaangażowaniu pracowników oraz stosowaniu nowoczesnych rozwiązań logistycznych.
Dążąc do uzyskania statusu wiarygodnego, nowoczesnego i kompetentnego partnera stosującego najnowsze technologie prowadzimy ciągłą obserwację rynku dostosowując metody i działania do zmieniających się oczekiwań naszych partnerów, wprowadzamy nowe rozwiązania organizacyjne, rozszerzamy zakres oferowanych produktów, podnosimy kwalifikacje zawodowe, podnosząc tym samym jakość naszej oferty .
Realizując niniejszą politykę zobowiązujemy się do:
  • spełnienia zobowiązań dotyczących zgodności,
  • ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom poprzez prowadzenie działalności biznesowej w sposób przyjazny dla środowiska, tj. podejmowanie działań prowadzących do realizacji przyjętej polityki środowiskowej oraz celów i zadań środowiskowych,  
  • prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny zgodnie z przyjętą Polityką Odpowiedzialności Społecznej Grupy Konimpex,
  • ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.
                                                          
 
                                                                                                       Prezes Zarządu
                                                                                 
                                                                                        Sebastian Żabiński
 
 
Konin,  01.12.2023 r.