SELECT YOUR LANGUAGE polish english

O FIRMIE

Naszymi odbiorcami są firmy z branży:
  • Gumowej
    - producenci opon samochodowych
    - producenci pasów transmisyjnych
    - producenci mieszanek
  • Przetwórstwa tworzyw sztucznych
  • Farb i lakierów

Jesteśmy firmą globalną realizującą dostawy surowców do miejsc wskazanych przez naszych klientów.
 

AKTUALNOŚCI

Forum Logistyczno - Transportowe dla przewoźników transportu drogowego!
+ 06.03.2018
Poznajmy się lokalnie!  – zapraszamy przewoźników z regionu konińskiego do udziału w Forum Logistyczno ...  czytaj całość


Odpowiedzialność społeczna

Fermintrade oprócz działań dystrybucyjnych, w sposób szczególny uwzględnia interesy społeczne  wykraczając poza ramy ścisłych działań zawodowych. Zwiększamy inwestycje w zasoby ludzkie oraz kontakty z interesariuszami, którzy mają znaczący wpływ na efektywność oraz innowacyjność przedsiębiorstwa.

Oto kilka przykładów naszego uczestnictwa w inicjatywach społecznych:

W roku 2013 nasza firma rozpoczęła współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie w zakresie dbałości o jakość kształcenia, a także realizacji wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowo-badawczych, obejmujących zakresem przedmiotowym prowadzony przez Uczelnię kierunek studiów pierwszego i drugiego stopnia „filologia” o profilu praktycznym. W szczególności podejmujemy się realizacji studenckich praktyk zawodowych w naszej firmie.

Firma Fermintrade wspiera również dzieci i młodzież z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Marianowie założonego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie". Ośrodek umożliwa dzieciom niepełnosprawnym kontakt z szerszym środowiskiem i rówieśnikami, pracę w grupie oraz uczestnictwo w różnorodnych zajęciach.

Nasi pracownicy świadomie i odpowiedzialnie angażują się również w coroczne zbiórki żywności dla rodzin najuboższych w ramach akcji „Świąteczna Paczka”.