SELECT YOUR LANGUAGE polish english
DYSTRYBUTOR SUROWCÓW CHEMICZNYCH

REACH

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę, oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów.

Obejmuje on substancje chemiczne w postaci własnej, jako składnik preparatu lub wyrobu, z którego są uwalniane w sposób zamierzony. Obowiązek rejestracji dotyczy najczęściej producentów i importerów substancji chemicznych.

Zgodnie z  obowiązującym Rozporządzeniem, Fermintrade jako importer dokonał pełnej rejestracji sadzy technicznej (CAS 1333-86-4; EINECS 215-609-9).
Pozostałe surowce będące przedmiotem oferty zostały w pełni zarejestrowane przez producentów lub ich wyłącznych przedstawicieli.