SELECT YOUR LANGUAGE polish english
DYSTRYBUTOR SUROWCÓW CHEMICZNYCH

System Zarządzania Jakością

Jesteśmy dystrybutorem surowców chemicznych mających wielokrotnie kluczowe znaczenie dla produkcji naszych Klientów. Dlatego jakość zarówno w odniesieniu do oferowanych surowców jak i procesów zachodzących w organizacji, w trosce o jak najlepsze zaspokojenie potrzeb Klienta jest dla nas najważniejsza.

Przyznany nam w 2011 roku przez Lloyd's Register (Polska) Sp. z o.o. Certyfikat ISO 9001:2015 jest dla naszych partnerów handlowych potwierdzeniem wdrożenia w naszej organizacji Systemu Zarządzania Jakością. Obejmuje on wszystkie najważniejsze procesy zachodzące w firmie. Każdy Pracownik jest zaangażowany w praktyczne wdrażanie systemu w codziennych obowiązkach.

Uważamy, że wizytówką firmy są jej Pracownicy, dlatego duży nacisk kładziemy na kwalifikacje i doskonalenie naszego personelu. Obowiązujący w Fermintrade System Zarządzania Jakością obejmuje między innymi programy szkolenia Pracowników oraz system ocen pracowniczych będących podstawą do dalszego rozwoju.
System żyje. Zmieniamy go i ciągle doskonalimy aby nadążać nad ciągłym wzrostem oczekiwań Klientów spółki.