SELECT YOUR LANGUAGE polish english

Tauryt

Tauryt to minerał zawierający w swoim składzie głównie amorficzny węgiel, krzemiany oraz węglany. Otrzymywany jest w procesie przetwarzania minerału Szungit.

Tauryt jest napełniaczem, który częściowo może zastąpić w sadzę techniczną, kaolin czy inny wypełniacz używany w procesie wytwarzania mieszanki gumowej. Tauryt poprawia właściwości elastoplastyczne materiałów gumowych (polepsza lepkość mieszanki gumowej) w ten sposób tworząc je bardziej formowalnymi (poprzez ekstruzję, walcowanie, kalandrowanie). Właściwości plastifikujące zmniejszają koszty energii, koszty pracy w procesie przygotowania i produkcji mieszanek

Tauryt znajduje również  zastosowanie w przemyśle betoniarskim, metalurgicznym czy farbiarskim.
Tauryt to minerał:
  • niepalny
  • stabilny w wysokiej temperaturze
  • niehigroskopijny
  • nietoksyczny
Dostępne opakowania:
  • 25 kg worki polipropylenowa
  • 1000 kg big bagi
Transport:
Każdego rodzaju, bez ograniczeń.