SELECT YOUR LANGUAGE polish english
DYSTRYBUTOR SUROWCÓW CHEMICZNYCH

Geosiatki Asphaltex Glass

ASPHALTEX GLASS – to geosiatka stworzona z „przeplatanej” siatki szklanej impregnowanej warstwą bitumiczną zapewniającą ich bardzo dobrą sczepność.
Geosiatka jest odporna na działanie wysokich temperatur podczas układania warstw asfaltu w  warunkach agresywnych chemicznie, a także odporna jest na wpływ czynników biochemicznych.
Oferowane wytrzymałości: 50/50, 100/100, 100/200.

ASPHALTEX GLASS stosuje się do:
  1. zbrojenia warstw asfaltowych dla nawierzchni podatnych lub półsztywnych np. autostrad, dróg i ulic wszystkich kategorii a nawet lotnisk;
  2. remontowanych, poszerzanych lub nowo budowanych nawierzchni;
  3. scalenia warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych, które układane są na gorąco.
Normy ISO: EN 15381:2008

Zarówno technologia produkcji oraz użyte surowce dają gwarancję wysokiej jakości produktu i długoletnią trwałość parametrów technicznych. Wysoką jakość produktu potwierdzają wyniki badań wykonane w niemieckim akredytowanym laboratorium Kiwa MPA Bautest GmbH Niederlassung TBU Greven.
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH "Machina-TST" GGR ASPHALTEX GLASS
 
  Zasadnicza charakterystyka   Jednostka Własności użytkowe
 
Norma testowania Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Lp.
 
  50/50 100/100 100/200
1. Wytrzymałość na rozciąganie
 
Wzdłuż kN/m 55 (-5) 110 (-10) 110 (-10) DIN EN ISO 10319 EN 15381-2008
Wszerz 55 (-5) 110 (-10) 220 (-20)
2. Wydłużenie przy obciążeniu maksymalnym, Wzdłuż % 3 (+ 0,5) 3 (+ 0,5) 3 (+ 0,5) DIN EN ISO 10319 EN 15381-2008
Wszerz 3 (+ 0,5) 3 (+ 0,5) 3 (+ 0,5)
3. Siła przy wydłużeniu 1%,
 
Wzdłuż kN/m 28.5 (-3) 52.1 (-3) 52.1 (-3) DIN EN ISO 10319 EN 15381-2008
Wszerz 27.7 (-3) 54.4 (-5) 100.0 (-5)
4. Siła przy wydłużeniu 1,5%,
 
Wzdłuż kN/m 39.5 (-3) 74.2 (-5) 74.2 (-5) DIN EN ISO 10319 EN 15381-2008
  Wszerz 37.7 (-3) 74.9 (-5) 150.0 (-5)
5. Siła przy wydłużeniu 2%,
 
Wzdłuż kN/m 52.4 (-3) 99.7 (-5) 99.7 (-5) DIN EN ISO 10319 EN 15381-2008
Wszerz 49.8 (-5) 100 (-5) 180 (-5)
6. Odporność na przebicie dynamiczne (Dc)     Właściwości użytkowe nieustalone
 
DIN EN ISO 13433 EN 15381-2008
7. Odporność na przebicie statyczne (Fp)     Właściwości użytkowe nieustalone
 
DIN EN ISO 12236 EN 15381-2008
8. Charakterystyczny rozmiar otworu     Właściwości użytkowe nieustalone
 
DIN EN ISO 12956 EN 15381-2008
9. Wodoprzepuszczalność (Wskaźnik prędkości przepływu)     Właściwości użytkowe nieustalone
 
DIN EN ISO 11058 EN 15381-2008
10. Trwałość
(Załącznik B)
    Pokryć w ciągu dwóch tygodni po zainstalowaniu.
 
DIN EN ISO 14030 EN 15381-2008
      Przewiduje się trwałość przez minimum 25 lat w normalnym
gruncie z 4 < pH < i temperaturami gruntu 25°C
DIN EN ISO 12447 EN 15381-2008