SELECT YOUR LANGUAGE polish english

Sadza techniczna

Sadza techniczna  - wysokodyspersyjny produkt termicznego rozkładu węglowodorów zawartych w gazach, olejach pochodzenia naftowego i węglowego. Zawiera głównie węgiel (min. 90%), do 5% tlenu, do 1,1% siarki. Podstawowe cząsteczki sadzy (agregaty) składające się ze sferycznych elementów tworzą strukturę podobną do grafitu.
 

Zdjęcie struktury sadzy N772 wykonane mikroskopem elektronowym

Do podstawowych parametrów określających właściwości sadzy należą: rozmiar cząsteczki wyrażana w nm, liczba jodowa określająca aktywność sadzy wyrażana w g/kg, liczba DBP określająca strukturalność sadzy wyrażana w 10-5 m3/kg

Sadza produkowana jest w specjalistycznych reaktorach zakładów sadzowych najczęściej w technologii piecowej i termicznej.

Sadzę techniczną wykorzystuje się jako wypełniacz w mieszankach gumowych stosowanych do produkcji opon i wyrobów gumowych. Sadza zwiększa wytrzymałość mechaniczna mieszanki. Dzięki swym doskonałym właściwościom barwiącym sadze stosuje się do produkcji barwników, koncentratów pigmentowych na bazie tworzyw sztucznych, farb i lakierów.

Oferowane przez nasza firmę sadze to wysokiej jakości produkty.
Sadza dostępna jest w gatunkach: N115, N220, N234, N330, N339, N375, N326, N550, N650, N660, N772, N774, N762 pakowana zarówno w big bagach (ok. 1000kg), workach (ok.25kg) oraz luzem (dostawy w autocysternach).